VÅTKEMI

Våtkemi

Våtkemsanläggningen byggdes på 70-talet under tidigare Uddeholms verksamhet för regenerering av svavelsyra. Verksamheten har utvecklats under åren för möjliggörande av en bredare behandlingskapacitet. 
I anläggningen tar vi hand om industrins fasta och flytande oorganiska avfall såsom:

  • Koncentrerade syror och baser
  • Betbad
  • Sura och alkaliska sköljbad
  • Avfall innehållande sexvärt krom
  • Alkaliska avfettningsbad
  • Metallhydroxidslam
  • Fasta saler

Fasta salter löses och omvandlas till hydroxidslam för deponering. De flytande sura och basiska avfallen neutraliseras varvid tungmetallerna fälls ut som metallhydroxider i slammet. Slammet pressas i filterpressar, vattnet får till vattenrening och metallhydroxiderna läggs på vår egen deponi för farligt avfall.

Anläggningen ligger i Storfors, centralt med mindre än 30 mil från vardera Stockholm, Göteborg och Oslo.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001 samt 14001.

FÖR FRÅGOR OCH PRISER

MIKAEL BRÖLL
Platschef

070-553 32 93
mbr@ewgroup.se

HANS-ERIK TRULSSON
Key Account Manager

072-511 90 29
htr@ewgroup.se

Image
Image
EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen