STORFORS 

Storfors, Värmland

EN DEPONI MED LJUS FRAMTID
Vid vår farligt-avfallsanläggning i Storfors har verksamheten bedrivits sedan början på 70-talet. Anläggningen genomgår nu en modernisering och två nya etapper, en för farligt avfall (FA) och en för icke-farligt avfall (IFA), är under konstruktion. 

Även om deponin funnits under lång tid är den en modern klass-1 deponi. Storfors deponi tillhör även en utav de säkraste deponierna i Sverige på grund av sitt geologiska läge och företagets kunskap. 

Här hanterar vi det mesta inom förorenade schaktmassor, metallhaltiga saneringsrester, metallhydroxidslam, fyllnadsmassor och blästersand. 

Etapperna är konstruerade med en tät bottenkonstruktion med upp-samlingsbrunnar för lakvatten. Lakvattnet från brunnarna samlas upp, analyseras och transporteras till behandlingsanläggning som renar vattnet innan det återförs till kretsloppet.

EWGroup AB jobbar utefter de krav som lagar, tillstånd och myndigheter ställer på en deponiverksamhet. Vi har täta kontakter med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regelverk.

Har du förorenade massor som du behöver bli av med ska du fråga oss, vi kan hjälpa till med det!
Är du osäker på vad dina massor innehåller fråga oss, vi kan hjälpa dig med analyser, laktester med mera.

Kontakt

FÖR FRÅGOR OCH PRISER KONTAKTA RICKARD MYRÉN 
010-188 66 65
rmy@ewgroup.se

PLATSCHEF MIKAEL BRÖLL 
010-188 66 41
mbr@ewgroup.se

Image
Image
EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen