Vi har verktygen och kunskapen

Med mer än tre decenniers erfarenhet av att hantera avfall är vi det självklara valet när miljön sätts i första rummet. Vi har kompetensen och de tekniska resurserna för att kunna erbjuda tjänster inom avfallshantering, marksanering, provtagning och vattenrening, samt projektledning och försäljning. På så vis kan vi erbjuda såväl helhetslösningar som enskilda tjänster.

Vårt huvudkontor ligger i Linköping med säljkontor från Karlstad till Malmö.

Vi är självklart certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

Läs mer om våra affärsområden och tjänster

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image