ENTREPRENADSTJÄNSTER

 

Marksanering & Projektledning     -     Maskintjänster     -     Transport & Logistik 

Marksanering och projektledning

Vi underlättar er vardag genom att erbjuda allt från anbud till färdigt uppdrag

Vi utför totalåtaganden av saneringsprojekt. En stor maskinpark, personal med lång erfarenhet och ett stort kontaktnät gör att vi med enkelhet kan utföra arbeten i hela landet.

Utöver vår egen kompetens och kapacitet så har vi kontakt med de flesta entreprenadföretagen som nyttjar våra anläggningar, tillsammans med dessa duktiga företag kan vi växa efter behov och på så sätt säkerställa den kapacitet som efterfrågas.

Vi arbetsleder och utför alla delar från myndighetskontakter och provtagning till slutdokumentation till kund och myndighet.

• Projektledning

• Markundersökning och Provtagning

• Karakterisering och Klassificering

• Entreprenad och Sanering

• Hantering, Bortskaffande, Mottagning och Återställande

• Dokumentation och säkerställande av spårbarhet.

• Myndighetskontakt och rapportering.

EWGroup ser till att de förorenade massorna hanteras på ett korrekt sätt med den uppföljning och de åtgärder som krävs i varje specifikt projekt.

På våra anläggningar tar vi emot och behandlar de flesta typer av avfall- och byggnadsavfall såsom schaktmassor, betong och asfalt. Detta möjliggör ett smidigt och enkelt omhändertagande av förorenade schaktmassor vid sanering.

Vi säkerställer att arbetet utförs från A till Ö och vet att varje projekt har sina egna förutsättningar. Har du frågor kring utförande av marksanering och hur vi kan hjälpa till, kontakta oss så berättar vi mer. 

Image
Image
Image

Maskintjänster

Vi innehar en stor och modern maskinpark med bland annat grävmaskiner, hjullastare, bandtraktorer, sorterverk och dumprar.

Vid behov så kan vi självklart vara behjälpliga med alla typer av maskintjänster. 
Kontakta oss säljare så berättar vi mer. 

Transport & logistik

Vi kan tillhandahålla transport och logistiklösningar till samtliga av våra anläggningar. Tillsammans med våra samarbetspartners skräddarsyr vi logistiklösningar anpassade just för ert projekt, stora som små.

Våra samarbetspartners har erforderliga tillstånd och följer de bestämmelser som finns kring hantering och transport av förorenade massor. Detta säkerställer ett korrekt omhändertagande med dokumenterad spårbarhet.

Har du frågor eller funderingar kring transport och logistik, kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakt

För mer information och priser, kontakta: Rickard Myrén

rmy@ewgroup.se

EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen