Maskintjänster

Vi innehar en stor och modern maskinpark. Vi har allt från specialbyggda grävmaskiner och bandschaktare till krossar och sorterverk

I vår maskinpark finns

Bandgrävare Specialmaskiner          
7st >24<30 ton 1st Långgrävare  1st Käftkross
6st >30<42 ton  3st Grovsorterare 3st Bandschaktare
Hjullastare                        1st Stjärnsikt
6st >20<30 ton 1st Stackerband

Kontakt

För mer information och priser, kontakta:
Rickard Myrén

rmy@ewgroup.se

EWGroup

Organisationsnr: 556603-3162Fridhemsvägen 3602 13 Norrköping

Kontakta oss

EWG: 010-1886660
EWG Anläggningar: 010-1886680
Mail: info@ewgroup.se

EWGroup AB och Miljöbolaget i Svealand AB (556603-3162) har fusionerats per den 4 september 2020. Miljöbolaget i Svealand AB namnändrades den 30 april 2021 till EWGroup AB.

Germundia Holding

EWGroup är ett helägt dotterbolag till Germundia Holding AB.

logo s

MILJÖN I FÖRSTA HAND
Vi har verktygen och kunskapen