Ring oss nu!
072-56 126 01

Kontakta oss via e-mail!

*

*

*

*


* = Obligatoriska fält

MILJÖN I FÖRSTA HAND

- vi har verktygen och kunskapen

 

Med mer än tre decenniers erfarenhet av att samla upp, hantera och transportera
farligt avfall, är vi det självklara valet när miljön sätts i första rummet. Vi har både
resurserna och den tekniska kompetensen för att uppnå bästa resultat.

 

 EWGroup är ett innovationsbaserat teknikföretag inom alla former av markmiljöfrågor, exempelvis:

• Alternativa lösningar till gamla och nya problem

                                                       • Skräddarsydda lösningar

                                                       • Projektledning

                                                       • Marksanering

                                                       • Avfallshantering

 
Vi jobbar med partners lokalt för geografisk närhet såväl som globalt, 
för att fånga upp ny miljöteknik med bästa möjliga lösningar.

 

marksanering

 

MARKSANERING

Projektledning, transport och entrepenadtjänster.

Projektledare och markprovtagare med många års erfarenhet.

Egna fältinstrument såsom PID, HID och XRF.

 

 

deponering

 

DEPONERING

Modern klass 1-deponi för både Farligt Avfall och icke Farligt Avfall.

Byggd inom den senaste tekniken och tillhör de säkraste deponierna i Sverige.

 

 

 

 

jordbehandling

 

JORDBEHANDLING

Förbehandling av förorenade massor såsom sortering, jordtvätt och biologisk behandling. Vattenrening i samband med jordbehandling.

 

 

 

flygscanning

 

FLYGSCANNING

Nu kan vi dokumentera uppifrån!

Vi beräknar volymer med mycket hög precision.

 

 

våtkem

 

VÅTKEMI

Miljöriktig teknik för mottagning och behandling av fast och flytande oorganiskt industriavfall, såsom syror, baser, salter, sköljvatten och metallhydroxider etc.