Ring oss nu!
072-56 126 01

Kontakta oss via e-mail!

*

*

*

*


* = Obligatoriska fält

Välkommen till European Wenture Group AB

 

 

 

Det är vårt Team som hjälper dig med dina Utmaningar

Vi erbjuder: Provtagning, Marksanering, Bygg- och rivavfall, Frysmuddring, Frystorkning, Vattenrening, Snabba beslutsvägar, Mottagningsanläggningar, Innovation och Internationella affärer.

 

 

marksanering

 

MARKSANERING

Projektledning, transport och entrepenadtjänster.

Projektledare och markprovtagare med många års erfarenhet.

Egna fältinstrument såsom PID, HID och XRF.

 

 

deponering

 

DEPONERING

Modern klass 1-deponi för både Farligt Avfall och icke Farligt Avfall.

Byggd inom den senaste tekniken och tillhör de säkraste deponierna i Sverige.

 

 

 

 

våtkem

 

VÅTKEMI

Miljöriktig teknik för mottagning och behandling av fast och flytande oorganiskt industriavfall, såsom syror, baser, salter, sköljvatten och metallhydroxider etc.

 

 

 

frysmuddring

 

FRYSMUDDRING

Unik mobil anläggning för frysning av sediment, jord, mark, berg m.m. Driver ut vattenfasen på förorenade massor med minimal spridning av sediment i vattnet.

 

 

 

flygscanning

 

FLYGSCANNING

Nu kan vi dokumentera uppifrån!

Vi beräknar volymer med mycket hög precision.

 

 

 

 

 

jordbehandling

 

JORDBEHANDLING

Förbehandling av förorenade massor såsom sortering, jordtvätt och biologisk behandling. Vattenrening i samband med jordbehandling.